Είμαστε εμπειρία
σε δράση
Πρωταγωνιστές της
παραγωγικής
μεταμόρφωσης της χώρας
Εξυπηρετούμε όλους τους
κρίκους της
παραγωγικής αλυσίδας
Είμαστε κίνηση
στη βιομηχανία
Συνοδεύουμε την
ανάπτυξη της χώρας

Εμπειρία σε Δράση

Από το 1892 είμαστε πρωταγωνιστές στην παραγωγική μεταμόρφωση της χώρας. Ήμασταν μάρτυρες τεχνολογικών επαναστάσεων, παγκοσμίων πολέμων και κοινωνικών αλλαγών. Καταφέραμε να προσαρμοστούμε διατηρώντας ανέπαφη την ουσία μας.

Σήμερα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο επιχειρηματικό πνεύμα. Ο ενθουσιασμός μας και η εμπιστοσύνη μας στην Ουρουγουάη παραμένει ίδιος, αλλά με περισσότερη εμπειρία, υλοποιημένη σε επενδύσεις και απτά έργα. Έχουμε εξελιχθεί ως οργανισμός και ομάδα, μεγαλώνοντας μαζί με την Ουρουγουάη και διασχίζοντας με δημιουργικότητα τις πιο περίπλοκες στιγμές της ιστορίας της χώρας.

Αποτελούμε έναν επιχειρηματικό όμιλο που αποτελείται από περισσότερες από 15 εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου και τη συνοδεία της ανάπτυξης της χώρας.

Διαθέτουμε την εμπειρία, την ομάδα και τη δομή για να εξυπηρετήσουμε όλους τους κρίκους της αλυσίδας της διεθνούς λογιστικής και να προκαλέσουμε την κίνηση της βιομηχανίας.


ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ +
ΛΙΜΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ +
ΛΙΜΑΝΙΚΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ +
ΤΟΜΕΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ +
ΝΑΥΤΙΛΙΑ +
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ +
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ +ΝΕΑ